Podziękowanie od R2 dla BP

W imieniu motocyklowych ratowników Grupy Ratowniczej R2 – Motocyklowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe składamy bardzo serdeczne podziękowanie dla BP Polska za przekazanie paliwa dla motocykli R2 na cały sezon ratowniczy R2/2014. Serdecznie dziękujemy !

Jarosław Maj