Jednostka współpracująca z systemem PRM

16 maja 2008, Wojewoda Małopolski podjął decyzje o wpisie Fundacji R2 do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Wpis ten jest kolejny etapem rozwoju działalności Fundacji, zwiększającym naszą wiarygodność, oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez nasza grupę inicjatywy.

Wpis do rejestru poprzedzony był uzyskaniem przez ratowników naszej grupy tytułu: Ratownika, zgodnym z wymogami Ustawy o PRM.