Honorowy patronat Okręgowej Rady Lekarskiej

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż Okręgowa Rada Lekaraska w Krakowie, reprezentowana przez pana dr med. Jerzego Friedigera-Przewodniczącego ORL , oraz pana dr med. Jacka Tętnowskiego - Sekretarza ORL zgodziła się objąć działania naszej Fundacji honorowym patronatem. Patronatem ten zobowiązuje nas do jeszcze bardziej aktywnych działań. Dziękujemy i cieszymy się, że działania naszej Fundacji, zyskały wsparcie tak szacownej instytucji.