Biała Sobota

27 września, jednocześnie z Walkathonem Ecco na płycie Rynku odbyły się Krakowskie Dni Zdrowia. Grupa R2 tradycyjnie uczestniczyła w imprezie, szkoląc chętnych w udzielaniu pierwszej pomocy.